Vol314嫩模蛋糕Cake三亚旅拍性感低胸吊裙秀丰满雪峰诱惑写真40P蛋糕Cake模范学院

Vol314嫩模蛋糕Cake三亚旅拍性感低胸吊裙秀丰满雪峰诱惑写真40P蛋糕Cake模范学院

余尝以此方合保和散,重加豆蔻、石菖蒲、莱菔子,除去在胃之病根,则痛不发。又少阴本但欲寐为主证,此即心烦不得眠为要点,是正相对举,可资研究者也。

但失注麻桂二汤,乃是北方治法,江浙东南,即冬月亦不宜用;即或内无积热,偶冒暴寒,未经郁热者,暂亦用之,然不可为常法。但热不寒,不若似疟,先寒后热,尚有表症者。

补北方,则心火降而西方不虚,何肺热之有?若微,则但僵仆,气血流通,筋脉不挛。

故阳明实,则宗筋润,能束骨而利机关矣。 其湿证有二,湿热证多,湿寒证少,当以脉证明辨之。

上条少阳症多,故刺肺俞、肝俞;此条太阳症多,故但刺肺俞,以泄太阳。栀子柏皮汤见发黄。

每服一钱,豆淋酒调下,稍温服。如望春大寒之后,加半夏、柴胡、人参各二两;望夏谷雨之后,加石膏、黄芩、知母各二两;季夏之月,加防己、白术、茯苓各二两;望秋大暑之后,加浓朴、藿香各二两,桂一两,望冬霜降之后,加附子、官桂各一两,当归大乌药顺气散治诸风气,手足瘫痪。

Leave a Reply