real-557上原亚衣

real-557上原亚衣

疾走恐惧,汗出于肝。 此亦言膀胱非受病之处,必传于厥阴部分乃为疝也。

左为人迎,右为气口者,指司官、司府也,决断神门。敝冠穿履,参绍觉师。

悲气消者,悲则心系急,肺布叶举,使上焦不通,营卫不散,热气在内,故气消矣。引用姜五片,枣十枚。

曰∶谓浮为虚者,必浮而兼虚者乃名之,非浮即可名虚也。寒为阴邪,营为阴血。

戒鸡、鱼、豆、面、热粥、热物、羹汤。 灌溉四脏以及百骸。

在人则肾应之而见石脉,即玉机真藏论所谓其气来沉以搏,平人气象论所谓脉来喘喘,累累如钩,按之而坚者是也。视出阳入阴爽利而不滞者,异矣。

Leave a Reply