Vol297嫩模夏小雅私房黑色皮质连身裙配黑丝袜极致魅惑写真68P夏小雅画语界

Vol297嫩模夏小雅私房黑色皮质连身裙配黑丝袜极致魅惑写真68P夏小雅画语界

设胸满胁痛,鼻干,不得汗,嗜眠者,风热内攻,不干乎表,故热气伏于里,则喜睡。伤风头痛,常自汗出而呕,若汗之,必发。

 邪去呕自止。心下烦闷,呕逆咳嗽,后必下利,寸脉洪数,尺脉实大,为病则重,以阳气盛故耳。

乃胃中水谷不别,虽通而不能也。 《内经》曰∶湿热相交,民多病瘅。

此亢则害,承乃制者欤,热极反兼寒化也。直视摇头,心绝也,死。

 若治之得法,有何坏证?下后利不止,与夫喘满气逆而上奔,自利气脱而下夺,皆为逆也。

眼胞忽陷,目睛直视,必难治也。若胸满虚烦,大橘皮汤;胃气寒者,吴茱萸理中汤、温中汤。

Leave a Reply