Vol535嫩模小夕juju私房半脱露白色连体情趣内衣秀火辣身材诱惑写真61P小夕juju美媛馆

Vol535嫩模小夕juju私房半脱露白色连体情趣内衣秀火辣身材诱惑写真61P小夕juju美媛馆

脉浮者不愈,盖以脉浮,邪在外而反下之,故令不愈也。其纲有三,故又设问答以明之也。

热淫于内,神魂不安,故发狂;血瘀不行,则荣不运,故脉微而沉;荣不运则气不宣,故脉沉而结也。然则阳明病,不论中风,伤寒,脉微,脉实,汗出少而邪将自解,汗出多则阴津易致竭绝也。

 发汗若下之,而烦热胸中窒者,栀子豉汤主之。由是知痰之为物,皆脾湿、津液所成明矣。

今人一见麻、桂,不问轻重,亦不问温覆与不温覆,取汗与不取汗,总不敢用,皆因未究仲景之旨。 里不解者,大便必□,小盒饭数而反不数,则知水留胃中,久必肠润,其久积之大便自应多下而解也。

间欲有用之者,则众起而排之,乃曰∶参岂易服者耶?故用代赭石领人参下行,以汪琥曰:此噫气较前生姜泻心汤之干噫不同,是虽噫而不至食臭,故知其为中气虚也沈明宗曰:误下成痞,观此之发汗解后,亦可成痞。

盖哕之声气,自胃出于口,而有哕哕之声,壮而迫急也;呃逆之声,气自脐下冲上,出口而作格儿之声,散而不续也。但病阳明务具此脉,方可下夺,或兼太阳之浮紧,少阳之弦细,或迟疾滑涩虚弱,乃属气血阴阳之虚,虽见大实大满,亦当详审顾虑,或以小承气汤试之,或用蜜煎导法,不得直施攻下也。

Leave a Reply