U273倪叶藤写真套图63P倪叶藤尤果网

U273倪叶藤写真套图63P倪叶藤尤果网

 有等家富矣,而贫状浮面,穷语挂唇,惟利是图,卑污罔顾。处虚实之分,定逆顺之节。

熬米醋令稠,和药成膏。苏水桂浆,唯冷冻饮料生冷相值,克化尤难。

使子不我任而自用,虽欲愈,可得耶? 先拌查塞鼻,次用新汲水和蜜并车前姜汁饮之。

质清脉浊,此谓清中之浊。若能再察色证而以臆断之,理当不爽。

治阴囊肿,用车前子煎汤,候冷调敷。若肚筋青急者,木乘土位,急用六君子汤加炮姜、肉桂、柴胡、升麻,以复其真气。

凡为医师,当先识药。男左女右,入七、八寸。

Leave a Reply