VIP专辑思茹媚眼含秋波写真图片25P思茹克拉女神

VIP专辑思茹媚眼含秋波写真图片25P思茹克拉女神

刘河间宗《金匮》,用白虎不加人参,通治暑证,无问表里,盖未达白虎汤加人参之意,用补天真元气。《丹溪心法附余》,附《伤寒直格》心要论,证治诸法,治伏邪甚善,当与吴氏《温疫论》互阅。

通评虚实论,以膈则闭绝,上下不通,即膈转关格之意。茯苓气味甘淡,益气以帅津液。

至于疟病,因其寒热之往来而决之于少阳也,故用小柴胡汤加减为正治。 阴阳相交,邪自立解,若执发汗以论此方,浅识此方也。

痎疟或转为伏邪者,兼有冬寒内伏也。痎疟或转为伏邪者,兼有冬寒内伏也。

又云:每见世人治温热病虽误,攻其里亦无大害,误发其表,变不可言,足以明其热之自内达外矣。法宜峻补真阴为主,方用独参汤,或当归补血汤亦可,解见上。

夏月因暑者,六和汤。坎气所生,一曰广莫风。

Leave a Reply