Vol427女神Egg尤妮丝私房黑色情趣内衣露屏霸双峰撩人诱惑写真47P尤妮丝尤蜜荟

Vol427女神Egg尤妮丝私房黑色情趣内衣露屏霸双峰撩人诱惑写真47P尤妮丝尤蜜荟

凡伤重肠内有瘀血者用此。懊者,烦心、热燥、闷乱不宁也,甚者似中巴豆、草乌头之类毒药之状也。

三十三、大黄黄连泻心汤上五钱,水煎。若服理中汤不应者,此属下焦滑脱,宜赤石脂禹余粮汤固涩。

小结胸者,心下按之而痛,脉浮而滑,别无大段热证也。如人欲出方,可用五积散加姜、桂、芷、归,又加大川乌、牛膝、槟榔、木瓜,或茶或酒调之。

三阳经头痛,法当从三阳治也。左瘫右痪,筋脉拘急。

 又为病之气为本,受病之脏腑经络为标。 一方,用猪膏煎鲫鱼治肠痈。

又曰∶欲编书十卷,尚未能就,故弗克耳。又不可多,多则能解药性,盖此证主于温药故也。

Leave a Reply